Czy wiesz ile masz czasu na zrealizowanie recepty?

RECEPTA TO PISEMNE POLECENIE LEKARZA, STOMATOLOGA, PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ, FELCZERA LUB FARMACEUTY, NA MOCY KTÓREGO PACJENT MOŻE UZYSKAĆ W APTECE POTRZEBNE MU LEKI. DOKUMENT TAKI POSIADA SWÓJ TERMIN WAŻNOŚCI – TO ILE CZASU MASZ NA WYKUPIENIE LEKU ZALEŻY OD KILKU CZYNNIKÓW.

TERMIN WAŻNOŚCI RECEPTY PAPIEROWEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tradycyjna, papierowa recepta ważna jest przez 30 dni od daty jej wystawienia.  Dlatego tak ważna jest  data wystawienia recepty – jeżeli nie zostanie ona wpisana w dokumencie, będzie on nieważny.
Wyjątek od tej zasady stanowią recepty w których osoba wystawiająca wskazuje odrębną datę realizacji (w polu: data realizacji „od dnia”) – wówczas 30-dniowy czas realizacji recepty rozpoczyna się właśnie od wskazanej daty i  nie można tego zrobić wcześniej.

Takie rozwiązanie ma to swoje zastosowanie w przypadku zlecania długoterminowych terapii lekami o krótkiej dacie ważności oraz w przypadku, gdy wykupienie na raz całej puli leków stanowiłoby dla pacjenta trudność finansową. Należy jednak pamiętać, ze nie wszystkie leki można przepisywać na recepty o odroczonej dacie realizacji – to rozwiązanie nie dotyczy np. leków narkotycznych i psychotropowych.

Aby nie przeoczyć żadnego terminu realizacji recepty warto skorzystać z porady farmaceuty i poprosić go o wskazanie dokładnych dat w których recepta powinna być zrealizowana w całości lub w częściach.  

TERMIN WAŻNOŚCI E-RECEPTY

Z dniem 7 września 2019 roku weszła w życie ustawa, na mocy której okres ważności funkcjonujących e-recept to 365 dni od daty wystawienia (lub od daty realizacji „od dnia”).
Termin ten dotyczy  realizacji e-recept na ilość leku potrzebną na maksymalny czas terapii, czyli 360 dni (w przypadku recept wystawianych przez położną lub pielęgniarkę czas ten to maksymalnie 180 dni). Trzeba jednak pamiętać, że po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania, które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

WYJĄTKI DOTYCZĄCE TERMINU REALIZACJI RECEPT

Przepisy dotyczące recept zakładają kilka sytuacji, w których termin realizacji recepty jest skrócony:
– W przypadku antybiotyków: 7 dni.
– W przypadku preparatów immunologicznych wytwarzanych indywidualnie dla pacjenta  120 dni.
– W przypadku produktów leczniczych specjalnie sprowadzanych z zagranicy – 120 dni.
– W przypadku środków narkotycznych, psychotropowych i prekursorów takich leków – 30 dni.

Szczególna sytuacja związana jest z terminem ważności recept transgranicznych: wystawionych a następnie realizowanych w dwóch różnych krajach UE. Niezależnie od tego, jaką datę realizacji wskaże lekarz wystawiający receptę, pacjent musi wykupić leki zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju jej realizacji.

RECEPRA FARMACEUTYCZNA

Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną dla siebie lub członka swojej rodziny (są to tzw. recepty pro auctore i pro familiae) oraz dla pacjenta – w sytuacji  zagrożenia zdrowia i życia pacjenta  oraz w przypadku gdy pacjentowi braknie leku stosowanego przewlekle. Na takiej recepcie farmaceuta zobowiązany jest to wskazania przyczyny wydania leku. Receptę farmaceutyczną dla pacjenta wystawia się  jako potwierdzenie wydania leku i realizuje w tej samej aptece, natomiast recepty pro auctore i pro familiae po wystawieniu mogą być realizowane w dowolnej aptece lub punkcie aptecznym.

Zazwyczaj recepta farmakologiczna wystawiana jest w formie elektronicznej, ale w pewnych przypadkach nie jest to konieczne. Farmaceuta może wystawić receptę papierową gdy:
– Nie ma dostępu do systemu teleinformatycznego.
– Jako farmaceuta z UE wykonuje zawód tymczasowo w Polsce.
– Wystawia receptą dla osoby o nieustalonej tożsamości.

NAJNOWSZE PORADY

Najnowsze filmy


JAK I PO CO MIERZYĆ TĘTNO?

JAK I PO CO MIERZYĆ TĘTNO?

JAK URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE?

JAK WYPOSAŻYĆ DOMOWĄ APTECZKĘ?

JAK WYPOSAŻYĆ DOMOWĄ APTECZKĘ?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
blog
post
page

Do góry
Skip to content