KIERUNKI DZIAŁAŃ FUNDACJI

MISJA I WIZJA

MISJA

 • Uświadamiamy, że zdrowie jest nadrzędną wartością w życiu każdego człowieka i każdej społeczności, dlatego wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. 
 • Inicjujemy i wspieramy działania społeczne, których celem jest promocja i ochrona zdrowia oraz propagowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego samoleczenia. 
 • Wspieramy osoby w potrzebie, które ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną czy społeczną szczególnie wymagają  pomocy.  
 • Jesteśmy dobrym partnerem społecznym, działamy wspólnie z organizacjami, instytucjami i osobami indywidualnymi, by móc pełniej realizować swoje cele. 

WIZJA

 • Dzięki naszym staraniom zwiększa się świadomość i odpowiedzialność zdrowotna, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.  
 • Nasze działania ograniczają negatywne skutki samoleczenia oraz promują właściwe postawy, dzięki czemu mamy pozytywny wpływ na stan zdrowia w społeczeństwie 
 • Wpływamy na poprawę sytuacji życiowej osób potrzebujących.  
 • Nasze działania wspierają osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i podmioty biznesowe. Wspólnymi siłami łatwiej nam realizować wytyczone cele i z odwagą planować lepszą przyszłość.  

CELE STATUTOWE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

NASZYMI CELAMI SĄ:

 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Działalność na rzecz podnoszenia społecznej rangi i statusu zawodowego farmaceutów – w tym również popieranie idei poradnictwa farmaceutycznego,
 • Działalność charytatywna.
 • Działalność edukacyjna – w szczególności upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
 • Działalność wydawnicza.
 • Organizacja targów, wystaw, sympozjów, kongresów, konferencji, szkoleń i podobnych wydarzeń.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 • Prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia publicznego, zdrowego stylu życia, zasad wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Działalność wydawniczą.
 • Działalność wystawienniczą i popularyzatorską.
 • Programy szkoleniowe i stypendialne dla wybranych grup społecznych, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
 • Działalność na rzecz społeczności lokalnych, organów samorządu zawodowego farmaceutów, organizacji pracodawców, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego.
 • Współpracę z organizacjami pozarządowymi i organami władzy publicznej w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

NAJNOWSZE PORADY

Najnowsze filmy


JAK I PO CO MIERZYĆ TĘTNO?

JAK I PO CO MIERZYĆ TĘTNO?

JAK URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE?

JAK WYPOSAŻYĆ DOMOWĄ APTECZKĘ?

JAK WYPOSAŻYĆ DOMOWĄ APTECZKĘ?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
blog
post
page

Do góry
Skip to content