Czy jesteś zdrowy po zakażeniu COVID-19? Podziel się swoim osoczem!

OSOCZE OZDROWIEŃCÓW ZAWIERA PRZECIWCIAŁA, KTÓRE MOGĄ WSPIERAĆ TERAPIĘ CHORYCH NA COVID-19 Z CIĘŻKIMI, ZAGRAŻAJĄCYMI ŻYCIU OBJAWAMI ZAKAŻENIA. ZACHĘCAMY ZATEM WSZYSTKICH, KTÓRZY PRZESZLI CHOROBĘ COVID-19 DO ZGŁASZANIA SIĘ DO LOKALNYCH  CENTRÓW  KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA I ODDAWANIA OSOCZA, BY RATOWAĆ  ZDROWIE I ŻYCIE DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI!

KTO MOŻE ODDAĆ OSOCZE?

Osocze może być pobrane od osób, które spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)>>> . Rozporządzenie to reguluje podstawowe wymaganie – osoby chcące oddać osocze muszą być zdrowe i wypoczęte, by  z jednej strony pobranie nie zagrażało zdrowiu i życiu dawcy, zaś z drugiej strony, by pobrane osocze było wartościowe i bezpieczne dla przyszłego biorcy.

W przypadku pobrania osocza dla osób ciężko przechodzących COVID-19 osoba będąca dawcą powinna dodatkowo spełniać wszystkie poniższe warunki:
•     być w wieku 18-65 lat i ważyć minimum 50 kg.,
•     być osobą po przechorowaniu COVID-19, bądź bezobjawowym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (fakt ten musi być potwierdzony testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl),
•     być osobą uznaną za wyleczoną po zakażeniu (w przypadku objawowego zakażenia powinno upłynąć minimum 28 dni od zakończenia objawów, zaś w przypadku bezobjawowego powinno upłynąć minimum 18 dni od zakończenia izolacji),
•     być osobą zdrową.

Warto, aby osoba chcąca oddać swoje osocze w pierwszej kolejności skontaktowała się telefonicznie z lokalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, by indywidulanie ustalić szczegóły pobrania. Podczas takiej rozmowy przeprowadzona zostanie wstępna rozmowa na temat możliwości pobrania osocza (potencjalny dawca zostanie zapytany o stan zdrowia, przebyte choroby, przyjmowane leki oraz wykonywane w ostatnim roku zabiegi , operacje i szczepienia  itp.) oraz o ile pobranie będzie możliwe zostanie poinformowany o sposobie przygotowania do pobrania oraz zostanie ustalony termin zabiegu.

Nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe badania wykonywane indywidualnie przez dawcę. Niezbędne badania dla dawców zapewnione są przez publiczną służbę krwi.
Trzeba pamiętać, że w punktach poboru krwi obowiązują szczególne środki ostrożności, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dawcom.

JAK POBIERANE JEST OSOCZE?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Polega ona na pobraniu krwi, która w następnej kolejności rozdzielana jest na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły.
Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa około pół godziny do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 750 ml osocza.
Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok 220-230 ml osocza.
Następnie osocze dawcy jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-250 ml i zamrażane.

NA CZYM POLEGA TERAPIA OSOCZEM?

Chorzy często nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarzają je za wolno w stosunki do rozwoju zakażenia. Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem.
Chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza – zależy to od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa. Zawarte w osoczu przeciwciała neutralizujące wirusa SARS-CoV-2 neutralizują w organizmie chorego aktywne zakażenie tym wirusem.
Osocze podawane jest w pierwszej kolejności pacjentom najbardziej zagrożonym ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem, np. osobom z burzliwym przebiegiem zakażenia, z osłabioną odpornością, z nowotworem bądź wrodzonym niedoborem odporności.
Terapia osoczem rekonwalescentów to jedna z najskuteczniejszych terapii przy zakażeniach wirusowych. Stosowano ją już wcześniej w przypadku zakażeń wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A(H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A(H5N1).

DLACZEGO WARTO POMAGAĆ?

Stosowana w szpitalach terapia osoczem pochodzącym od osób, które wygrały walkę z wirusem SARS-CoV-2 może pomóc setkom pacjentów. Dlatego gorąco zachęcamy wszystkie osoby, które chorowały i wyzdrowiały lub przeszły zakażenie bezobjawowo do niesienia pomocy chorującym. Umawiajcie się na wizyty w lokalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa>>> i oddawajcie osocze potrzebującym.

NAJNOWSZE PORADY

Najnowsze filmy


JAK I PO CO MIERZYĆ TĘTNO?

JAK I PO CO MIERZYĆ TĘTNO?

JAK URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE?

JAK WYPOSAŻYĆ DOMOWĄ APTECZKĘ?

JAK WYPOSAŻYĆ DOMOWĄ APTECZKĘ?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
blog
post
page

Do góry
Skip to content