CO KONIECZNIE MUSISZ WIEDZIEĆ O GRUPACH KRWI…

W CIELE DOROSŁEGO CZŁOWIEKA ZNAJDUJE SIĘ OD 5 DO 6 LITRÓW KRWI. NA OBECNYCH W NIEJ ERYTROCYTACH, CZYLI CZERWONYCH KRWINKACH, ZLOKALIZOWANE SĄ ANTYGENY ODPOWIADAJĄCE ZA NASZĄ GRUPĘ KRWI.  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GRUPACH KRWI I ICH ZNACZENIU DLA NASZEGO ZDROWIA!

Przynależność do określonej grupy krwi jest dla człowieka cechą stalą i niezmienną przez całe życie. Zmiana grupy krwi może (ale nie musi) nastąpić jedynie w przypadku przeszczepienia szpiku kostnego, ponieważ nowy szpik wytwarza krwinki czerwone z antygenami dawcy.

TROCHĘ HISTORII…

Odkrycie grup krwi zawdzięczamy austriakowi Karlowi Landsteinerowi. W 1901 roku odkrył on, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które warunkują zjawisko aglutynacji (zlepiania się krwinek) w zetknięciu z przeciwciałami obecnymi w osoczu krwi grup o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tego odkrycia wyróżnił trzy grupy krwi: A, B i 0 (która początkowo oznaczał literą C). Odkrycie to zaprowadziło go do otrzymania w 1930 roku Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.

Kolejnym ważnym odkryciem, w którym swój udział miał Karl Landsteiner było odkrycie w 1937 roku czynnika Rh, dokonał tego z  amerykańskim biologiem i lekarzem – Alexandrem Weinerem. Odkrycie to pozwoliło Weinerowi na opracowanie metody transfuzji wymiennej, która uratowała życie niezliczonej liczbie niemowląt z chorobą hemolityczną.

Korzystając z dorobku swoich poprzedników dwóch kolejnych uczonych: Ludwik Hirszfeld (polski lekarz, bakteriolog i immunolog) oraz Emil von Dungern (niemiecki internista) stworzyli podstawy nauki o grupach krwi. Wprowadzili oni oznaczenie symbolami A, B, AB, i 0, które zostało w 1928 roku przyjęte na całym świecie.

GRUPY KRWI

Na erytrocytach (czerwone krwinki) występuje wiele swoistych antygenów przez co istnieje wiele układów grup krwi. Najważniejszy z nich to układ grup głównych (AB0) i układ Rh.

Przynależność do określonej grupy krwi jest dla człowieka cechą stalą i niezmienną przez całe życie. Zmiana grupy krwi może nastąpić po przeszczepieniu szpiku kostnego, ponieważ nowy szpik wytwarza krwinki czerwone z antygenami dawcy.

GRUPY KRWI: UKŁAD A, B, AB, 0

Podział na grupy krwi związany jest z występowaniem na erytrocynach (krwinki czerwone) charakterystycznych białek, które określane są mianem antygenów grup krwi. Obecność antygenu A lub B decyduje o przynależności do jednej z 4 podstawowych grup:

 • grupa 0 – brak antygenu na krwinkach,
 • grupa A – ma na krwinkach antygen A,
 • grupa B – ma na krwinkach antygen B,
 • grupa AB – ma na krwinkach zarówno antygen A i B.

Ponadto w surowicy krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnemu antygenowi w krwinkach:

 • w grupie 0 są to przeciwciała anty-A i anty-B,
 • w grupie A są to przeciwciała anty-B,
 • w grupie B są to przeciwciała anty-A,
 • grupa AB nie posiada żadnych przeciwciał.

Antygeny to bardzo ważny temat w przypadkach konieczności przetoczenia krwi u pacjentów. Jeżeli zostanie przetoczona krew z antygenami, których pacjent nie ma w swojej krwi, wystąpi groźna reakcja poprzetoczeniowa.

 

GRUPY KRWI: UKŁAD Rh

Oprócz antygenów A i B dość duże znaczenie ma również antygen D.

Osoby mające w swojej krwi antygen D (około 85% populacji) określane są jako jako Rh-dodatnie (Rh+), zaś osoby, u których antygen D nie występuje określa się jako Rh-ujemne (Rh-).

Obecność lub brak antygenu D nie jest w żaden sposób uzależniona od antygenów A i B, tak więc w każdej z grup A, B, AB , 0 występuje dodatkowa „podgrupa”  jako Rh + lub jako Rh -.

Przeciwciała do antygenów Rh powstają przez kontakt z obcymi krwinkami. Gdy osobie, która ma krew Rh- poda się krew dawcy Rh+, wówczas w jej w osoczu pojawią się przeciwciała anty-Rh. Znajomość czynnika Rh jest niezbędna przy przetaczaniu krwi, przeszczepianiu narządów oraz planowaniu ciąży.

PO CO NAM ZNAJOMOŚĆ GRUP KRWI?

Oznaczenie grup krwi jest kluczowe przy doborze krwi do przetoczeń wymaganych w trakcie zabiegów operacyjnych oraz leczenia chorób krwi. Jeżeli zaistnieje potrzeba przetaczania krwi, wówczas pacjentowi można przetoczyć krew zgodnie z poniższą tabelą zgodności grup krwi (na podstawie https://www.gov.pl/web/nck/tabela-zgodnosci-grup-krwi).

Kolejny ważny temat dotyczy kobiet w ciąży. W przypadku niektórych kobiet  mamy do  czynienia z konfliktem serologicznym, związany jest on z niezgodnością określonych antygenów na krwinkach czerwonych matki (Rh-) oraz płodu (odziedziczony po ojcu Rh+). Ze względu na mechanizm powstawania swoistych przeciwciał konflikt serologiczny dotyczy zazwyczaj drugiej i każdej kolejnej ciąży danej pacjentki. Dzieje się tak gdyż w trakcie pierwszego porodu do krwiobiegu matki dostaje się obcy dla jej organizmu antygen D i wówczas organizm kobiety zaczyna wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw antygenowi D. Przeciwciała te w trakcie drugiej ciąży przedostają się przez łożysko i zaczynają niszczyć krwinki dziecka. Prowadzi to do pojawienia się tzw. choroby hemolitycznej płodu/noworodka, która może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.

Obecnie dostępne są badania oraz skuteczne metody zapobiegania rozwojowi konfliktu serologicznego. W takich sytuacjach zaraz po pierwszym porodzie kobiecie podawana jest immoglobulina, która niszczy krwinki Rh+ zanim układ odpornościowy kobiety zdąży zareagować.

OZNACZANIE GRUPY KRWI

Grupę krwi oznacza się najczęściej w celu doboru odpowiedniego dawcy krwi. Jednak oznaczenie grupy krwi nie jest zarezerwowane wyłącznie dla chorych – jest ono coraz częstszą i promowaną rutyną profilaktyczną wśród zdrowych osób. Dokumentami potwierdzającymi grupę krwi, są:

 • legitymacja honorowego dawcy krwi,
 • identyfikacyjna karta grupy krwi (tzw. krewkarta),
 • wynik badania laboratoryjnego z pieczątką pracowni, która wykonała badanie.

Należy pamiętać, że zwykła kartka noszona w portfelu, czy informacja na temat grupy krwi zapisana w telefonie, nie stanowi wiarygodnego źródła i nie będzie brana pod uwagę przez służby medyczne.

 

NAJNOWSZE PORADY

Najnowsze filmy


JAK I PO CO MIERZYĆ TĘTNO?

JAK I PO CO MIERZYĆ TĘTNO?

JAK URATOWAĆ LUDZKIE ŻYCIE?

JAK WYPOSAŻYĆ DOMOWĄ APTECZKĘ?

JAK WYPOSAŻYĆ DOMOWĄ APTECZKĘ?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
blog
post
page

Do góry
Skip to content