Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wybierz temat

Treść wiadomości

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych podawanych w celu zapisu na bezpłatne badania jest: Fundacja Ziko dla Zdrowia, ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: daneosobowe@ziko.pl.
3. Dane osobowe, które przetwarzane są w celu zapisu na badanie to: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, miasto, rodzaj badania.
4. Podanie przez danych osobowych jest niezbędne w celu rezerwacji terminu. Telefon kontaktowy jest wykorzystywany w celu kontaktu w przypadku odwołania badania lub zmiany godziny wizyty.
5. Dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.
6. Dane osobowe nie bedą przetwarzane nie dłużej do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Po wykonanych badaniach dane osobowe są usuwane.
7. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi zapisu na badania, w tym Aptekom Ziko, a także wyspecjalizowanym podmiotom w celu wykonania tych badań.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych, prawo do usuwania danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Fundacja Ziko dla Zdrowia

Dane teleadresowe:
ul Legnicka 5, 31-216 Kraków
tel.: 12 687 57 90
kontakt@zikodlazdrowia.org

Dla mediów:
media@zikodlazdrowia.org

KRS: 0000618913
REGON: 364548753
NIP: 9452195018

NASI PARTNERZY

X