Konferencja w Krakowie

  Konferencja w Krakowie

  23 czerwca 2016
   

  Alarmujące dane dotyczące problemu nieodpowiedzialnego zażywania lekarstw przez Polaków oraz rzadkie korzystanie z pomocy farmaceutów przez pacjentów, były jednym z powodów zorganizowania 21 czerwca w Krakowie konferencji fundacji “ZIKO dla Zdrowia”. Jej głównym celem było przedstawienie wyników ankiety oraz rozpoczęcie wśród środowiska medycznego dyskusji na temat problemu samoleczenia i sposobów walki z nim. W spotkaniu udział wzięli m.in. lekarze, farmaceuci oraz przedstawiciele różnego rodzaju fundacji zajmujących się ochroną zdrowia pacjentów, takich jak Stowarzyszenie “Perspektywa 2030”, Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych, prof. dr hab. Dariusz Mucha z fundacji Senior Plus. Prezentacje wygłoszone przez ekspertów udowodniły, jak duży wpływ na odpowiedzialne zażywanie leków przez pacjentów mają osoby zawodowo związane z medycyną.

  Fundacja “ZIKO dla Zdrowia” poprzez działania edukacyjne, współpracę ze środowiskiem farmaceutycznym, organizacjami reprezentującymi prawa pacjentów oraz stowarzyszeniami chorych stara się tworzyć przestrzeń do dialogu i pozytywnych zmian w opiece zdrowotnej. Celem fundacji jest m.in. zapobieganie niebezpiecznym skutkom złej farmakoterapii i promowanie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie ochrony zdrowia.

  NastępnyPoprzedni

  NASI PARTNERZY

  X